ABOLISH THE WELSH
ASSEMBLY PARTY

Join Us
Contact for more information
David Bevan
 
Arweinydd a Chyd-sylfaenydd y Blaid. 
Cefais fy ngeni yng Nghil-ffriw ger Castell-nedd, ac rwyf bellach yn byw yn y Groes-faen, Morgannwg. Ar ôl astudio peirianneg ym Mhrifysgol Bryste, bues yn adeiladu purfeydd olew yn yr Alban ac Iran. 
 
Wedi hynny, ymunais â’r Fyddin a threulio 3 blynedd yno. Yn ystod yr 20 mlynedd ddiwethaf, rwyf wedi bod yn rheoli fy nghwmni adeiladu fy hun yn ymgymryd â phrosiectau yn Llundain a de Cymru. 
 
Ni feddyliais erioed y baswn yn ymwneud â gwleidyddiaeth, ond ymunais â UKIP yn 2003 pan sylweddolais o’r diwedd bod y pedair prif blaid aflwyddianus am adael i’r Deyrnas Gyfunol gael ei thynnu’n ddarnau. 
Roeddwn yn Gadeirydd Cangen UKIP yng Nghaerdydd am 7 mlynedd yn ogystal â Thrysorydd UKIP Cymru tua’r un adeg. Rwyf wedi bod yn ymgeisydd mewn nifer o etholiadau: 
 
  • Etholiad Cyffredinol, Pontypridd 2005 
  • Etholiad y Cynulliad 2006. 
  • Etholiadau Lleol 2008. 
  • Etholiadau Ewrop 2009 
  • Etholiad Cyffredinol 2010 
  • Etholiad y Cynulliad 2011 
 
Penderfynais ymddiswyddo o UKIP i sefydlu’r blaid newydd hon gan fod UKIP wedi newid ei pholisi ac erbyn hyn yn cefnogi Cynulliad Cymru.
Jonathon Harrington
 
Trysorydd a Chyd-sylfaenydd. 
Cefais fy ngeni yn Llundain, a symudais i fferm fach ym Mannau Brycheiniog pan oeddwn yn un ar ddeg oed. 
 
Ar ôl astudio amaethyddiaeth yn Harper-Adams, gweithiais i Fisons Fertilisers yn Nwyrain Anglia cyn mynd i Dde Affrica a Rhodesia, fel yr oedd bryd hynny. Wedi i mi ddychwelyd, gweithiais i Bayer Crop Science yn Swydd Gaerloyw a nifer o fasnachwyr amaethyddol gan gynnwys West Midland Farmers, cyn sefydlu fy nghwmni fy hun.  
 
Yn 2005, cefais ddamwain wrth gerdded ar Gadair Idris. Syrthiais a thorri fy nghefn, ac rwyf nawr yn baraplegig.  
 
Rwyf hefyd yn ddarlithydd ymweliadol ym Mhrifysgol Caerdydd ac rwyf yn ymweld ag ysgolion lleol i egluro o ble mae bwyd yn dod a sut mae’n cael ei gynhyrchu.  
 
Nid wyf erioed wedi bod yn ymgeisydd mewn etholiad cyffredinol o’r blaen. Fodd bynnag, rwyf yn gwbl argyhoeddedig erbyn hyn bod y Cynulliad yn gwneud mwy o ddrwg nag o les i bobl Cymru. Felly, mae’n hanfodol sefydlu plaid sy’n cynrychioli barn y mwyafrif mud ond sylweddol. 
.